EcoDesign 2022 wet- en regelgeving voor houtkachels

Na vele jaren van onduidelijkheid, is er dan toch echt een nieuwe wetgeving in Europa inclusief Nederland. Deze wet is van toepassing op houtkachels en haarden, zodat dit beter te handhaven wordt. De wetgeving is voornamelijk van belang voor de keuze van een houtkachel voor jouw huidige of nieuwe situatie.

EcoDesign 2022 wetgeving

Het gaat om de veelbesproken EcoDesign 2022 wetgeving, die van kracht is per 01-01-2022. In Nederland is besloten om deze wetgeving in Nederland te vervroegen naar 2020, waardoor gesproken kan worden over de EcoDesign 2020. Binnen deze wetgeving wordt voornamelijk rekening gehouden met wat de impact is van houtkachels en welke invloed dit uitoefent op het milieu. De focus ligt hierbij op de vermindering van de uitstoot van CO2 bij de verwarming van woningen en/of bedrijfspanden. Dit heeft betrekking op wat vrijkomt bij het stoken van de houtkachel.


Aanleiding voor de wetgeving op houtkachels

Dat is voornamelijk de uitstoot van fijn stof en het lage rendement dat een meerderheid van de houtkachels op dit moment hebben. De uitstoot van fijn stof is té hoog onder de houtkachels en dat heeft een negatieve impact op het milieu. Daarnaast is het rendement niet hoog genoeg, waardoor er teveel warmte verloren gaat en het geen goede manier is om mee te verwarmen. Een open haard heeft een rendement van 10-20%, terwijl een moderne houtkachel met gemak circa 80% kan halen. Dit betekent veel meer warmte met veel minder brandstof. Op dit moment zijn er circa 645.000 oude open haarden die een zeer laag rendement hebben. Door hier nieuwe toestellen voor te plaatsen, zorgen de betere technieken ervoor dat er schoner wordt gestookt en dat het rendement hoger wordt. Zo wordt bijvoorbeeld door middel van de naverbranding ervoor gezorgd dat giftige gassen te allen tijde worden verbrandt. Hoe vollediger de verbranding is, hoe minder uitstoot van fijn stof er zal plaatsvinden.


Neem contact op met een van onze experts


Duurzaamheid voorop in Nederland

Het is duidelijk dat het verbeteren van de duurzaamheid voorop komt te staan met deze wetgeving. Het is een probleem dat wereldwijd bekend is en veel besproken wordt. Dankzij de wetgeving wordt het eindelijk concreet en dient dit ervoor te zorgen dat het duidelijk isw at er wel en niet mag. Om dit te kunnen laten slagen, is het van belang dat het bij de consument gaat leven en zij gaan inzien wat hun acties teweeg brengen. Op dit moment is het een grijs gebied voor de consument, omdat het lastig inzichtelijk te maken is.

Hoe wordt hierop gecontroleerd?

Op dit moment is het lastig om te controleren of een houtkachel in een bestaande situatie voor overlast zorgt en niet op de correcte wijze wordt gebruikt. Dit komt doordat iedereen het anders ervaart en er nog geen duidelijke regels zijn. Dankzij de nieuwe wetgeving is dit verleden tijd en zal het controleren van houtkachels gemakkelijker worden. Experts kunnen op deze manier direct zien of een houtkachels voldoet aan de regels en wat de impact daarvan is. Aan de hand daarvan kunnen in de toekomst maatregelen worden genomen, zoals het niet meer mogen gebruiken van de houtkachel.


En nu?

Het begint bij de fabrikanten en de dealers van de verbrandingstoestellen. Zij dienen ervoor te zorgen dat hun assortiment voldoet aan de regels, zodat er alleen nog correcte toestellen te verkrijgen zijn. Droomkachels werkt uitsluitend samen met de fabrikanten die dit doen. Uiteraard kunnen onze experts jou perfect helpen bij het vinden van een houtkachel die hieraan voldoet en aansluit op jouw wensen en situatie. De houtkachels die voldoen aan de EcoDesign 2022 wetgeving hebben een rendement van 75% of hoger en de uitstoot van fijn stof dient minder dan 40 mg/m3 te zijn.


Welke veranderingen zijn er nodig vanwege deze wetgeving?

Bij aanschaf van een nieuwe houtkachel dient opgelet te worden op het rendement en de uitstoot van fijn stof. Dit is de fabrikant verplicht om te vermelden en is altijd terug te vinden in het boekje met specificaties inclusief een testrapport. Bij een oudere houtkachel (5 jaar of ouder) is het aan te raden om dit tevens te bekijken, zodat duidelijk is of de houtkachel voldoet aan de nieuwe wetgeving. Als dit niet het geval, zoals dat bij een traditionele open haard te allen tijde het geval is, is het aan te raden om de huidige situatie aan te pakken. Er zijn twee oplossingen om het “probleem” op te lossen:
- De huidige situatie verwijderen en/of niet meer gebruiken;
- De bestaande situatie aanpassen met een nieuwe houtkachel zoals een inzethaard of vrijstaand model.


Missie van Droomkachels

Onze missie is om nieuwe en bestaande situaties te voorzien van kwalitatieve houtkachels die voldoen aan de nieuwe wetgeving. Op deze manier zorgen we gezamenlijk voor minder uitstoot van fijn stof en een positieve bijdrage aan het milieu. Dit maakt dat de komende jaren verwarmd kan worden door middel van houtkachels en iedereen daar profijt van heeft. Wij zijn als bedrijf DE-erkend, waardoor wij ons inzetten om altijd volgens de regels bezig zijn met duurzame energie.


Neem contact op met een van onze experts


Gerelateerde blogs