Uitstoot van fijnstof

Jaar in jaar uit is het een belangrijk onderwerp in de Nederlandse samenleving, namelijk het verbeteren van het milieu. Eén van de boosdoeners voor schade aan het milieu is volgens velen de kachels en haarden in ons land. Deze zorgen voor overlast en dan met name door de hoeveelheid fijnstof dat vrijkomt tijdens het stoken. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de fijnstof door uit te leggen wat het is, hoe dit zit bij kachels en haarden en hoe dit beperkt kan worden.

Wat is fijnstof?

Makkelijk gezegd is fijnstof dus een vorm van luchtvervuiling, want het is een schadelijke stof die slecht is voor de gezondheid. Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes die in de lucht zweven die kleiner zijn dan 10 micrometer (duizend maal kleiner dan een millimeter), iets wat niet met het oog te zien is. Fijnstof ontstaat onder andere door verkeer, sigaretten, vuurwerk, industriebedrijven barbecues.

Fijnstof door kachel of haard

Het is een feit dat het stoken in een kachel of haard zorgt voor fijnstof. In (haard)hout zijn reststoffen aanwezig die vrijkomen tijdens het stoken, waardoor de fijnstof ontstaat. Een belangrijke vraag is natuurlijk: Hoeveel fijnstof ontstaat er tijdens het stoken in een kachel? Dit verschilt uiteraard per type kachel. Een kachel van 10 jaar oud heeft gemiddeld een uitstoot van 120 gram per Gigajoule, terwijl een hedendaagse pelletkachel circa 8 gram per Gigajoule uitstoot. In het volgende gedeelte is te lezen hoe de uitstoot van fijnstof kan worden beperkt.

"Overlast is altijd te verthelpen, zo ook met een houtkachel. Door op de juiste manier te stoken kan de uitstoot van fijn stof beperkt worden."

Fijnstof beperken

Er zijn verschillende mogelijkheden om de uitstoot van fijnstof te beperken. De eerste is de kachel of haard zelf. Het beste is uiteraard om een nieuwe houtkachel of pelletkachel aan te schaffen, omdat deze voorzien zijn van de nieuwste technologie en de uitstoot dan het laagst is. Daarbij is het van belang om een model te kiezen met het juiste vermogen voor de te verwarmen ruimte.

Ten tweede is het kanaal van groot belang, omdat dit de kans op een optimale verbranding vergroot. Hoe beter de verbranding in de brandkamer is, hoe lager het aandeel aan fijnstof is dat uitgestoten wordt. Om dit te realiseren is het van belang om de installatie correct uit te voeren, zodat er een goede trek wordt gerealiseerd. Hierbij spelen onder andere het aantal bochten, horizontale gedeelten en de totale lengte.

Ten derde is hetgeen dat gestookt wordt een cruciale factor. Vaak wordt er bespaard op de het aanschaffen van haardhout of houtpellets, terwijl dat juist zorgt voor een hogere uitstoot van fijnstof. Daarnaast kan het er tevens sneller voor zorgen dat de kachel of haard niet meer naar behoren werkt. Het is belangrijk dat het haardhout of de houtpellets droog zijn en geen resthout bevatten met bijvoorbeeld lijm of verf.

Ten vierde is het eventueel mogelijk om het ABCAT houtrookfilter te gebruiken. Dit filter zorgt ervoor dat schadelijke stoffen uit de rook worden gehaald en dat de fijnstof tot wel 90% verminderd wordt. Door middel van deze toepassing kan verzekerd worden dat de uitstoot van fijnstof zal afnemen en het branden van een kachel of haard niet slecht hoeft te zijn voor het milieu.